Kolding Sygehus - Ombygning til nyt akutsygehus

I denne fagentreprise ombyggedes Kolding Sygehus blok 4 i forbindelse med, at sygehuset blev ombygget til det nye store akutsygehus. Blok 4 rummer efter ombygningen det nye prøvetagnings- og dialyseområde.
Tømrerentreprisen omfatter i hovedtræk byggeplads, skærmvægge og midlertidige indgange, miljøafskærmning, tætning, sluser og tilhørende undertryksventilation med filtrering, miljøsanering vedr. lette vægge/vægflader/fuger m.m..
Desuden nedbrydningsarbejder i øvrigt samt bortskaffelse.
Ydermere omfattede arbejdet levering og montering af lette vægge, døre og vinduer, lofter samt fast inventar og skabe.

Opførelsesår
2015 - ca. ultimo 2016
Entrepriseform
Fagentreprise
Bruttoareal
ca. 2.214 m2
Entreprisesum
6.000.000,- kr. eks. moms
Bygherre
Region Syddanmark
Totalrådgiver
NIRAS
Arkitekt
Creo