Kolding Sygehus - Udbygning til Akutsygehus

Egil Rasmussen havde denne omfattende fagentreprise vedrørende tømrer- og snedkerarbejde på Kolding Sygehus
blok 6 - 8 ifm. udbygning til akutsygehus.
Arbejdet omfattede levering og montering af indvendige døre, foldevæg, stålskydeporte, ledhejseporte, karrsusseldør, indvendige glaspartier, blyforsatsruder og ovenlyskupler. Desuden levering og montering af skeletkonstruktioner, herunder indvendige vægge, lette dæk, laminatplader, inspektionslemme, fenderlister, forstærkninger i vægge og brandsikring af stål.
Ydermere omfattede arbejdet levering og montering af mineraluldslofter, gipslofter, reparation af eksisterende lofter samt ind- og udvendige ståltrapper.
Entreprisen indgik i bygherres Fase 2, som kort beskrives ved at omfatte tilbygning, der indeholder den nye fælles akut-modtagelse - Akutafdelingen - samt udvidelse af OP-afsnit, sterilcentral og billeddiagnostik samt flytning af overvågningsafsnittet og portørcentral. Herunder udbyggedes kælderen til teknik og personalegarderober. Ud over tilbygningen i blok 6 og 8 ombyggedes dele af de to blokke i eksisterende afdelinger.

Opførelsesår
2014 - januar 2017
Entrepriseform
Fagentreprise
Entreprisesum
24.000.000,- eks. moms
Størrelse i m2
Nybygning ca. 11.400 m2; ombygning ca. 3.450 m2
Bygherre
Region Syddanmark
Totalrådgiver
Niras
Arkitekt
Creo