Stendalsparken, Fredericia

Renovering af 7 blokke med ialt 106 lejemål. I 3 blokke blev der sammenlagt lejligheder og indbygget elevator, så kravet til tilgængelighed blev opfyldt.
Facaderne var opbygget af asbestholdige eternitplader, som blev udskiftet til nye facader med Stein og eternit samt nye vinduer. Indvendigt fik de ombyggede lejligheder nye gulve.
Alle lejligheder fik nyt køkken og bad. Altangangen på forsiden blev udskiftet, og der kom altaner på havesiden. Efter ombygningen er der idag 93 lyse og pæne lejligheder.  

Opførelsesår
2007 - 2009
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
kr. 50.000.000,- ekskl. moms
Bygherre
Boli.nu
Rådgiver
Rambøll