Sprotoften, Nyborg


Renoveringen af Sprotoften afd. 4 i Nyborg omfatter:

Omfugning af murede facader, og udskiftning defekte sten. Udskiftning af tag på boliger med teglsten samt på kviste og garageanlæg med tagpap.
Udskiftning af skotrender, tagrender og nedløb; eEfterisolering af skunk, skråvægge og lofte; udskiftning af tagvinduer og facadedøre; udskiftning af garageporte.
Justering og smøring af eksisterende plastvinduer; malerrenovering af trappeopgange.
Glasoverdækninger ved nye indgangspartier.
Etablering af nye kloaker, nye veje, og belægninger; terrænregulering, græssåning og beplantninger.

Opførelsesår
2011 - 2012
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
kr. 13.750.000,- ekskl. moms
Bygherre
AB Sprotoften, Nyborg
Arkitekt
CW Arkitekter / ARKPLAN
Ingeniør
COWI A/S