Korskærparken afd. 503

Renovering af to blokke og ombygning af én blok for forbedret tilgængelighed i ialt 102 lejemål.
Én blok blev ombygget til forbedret tilgængelighed, med komplet ny indretning samt elevator i opgangene. Bl.a. blev altaner inddraget i stuen, nye altaner blev etableret, og altansider fik nye lette facader.
På alle blokke blev tage efterisoleret og fik nyt tagpap. Lejlighederne fik nyt køkken og bad, og i såvel bolig som terræn blev installationer fornyet, herunder varmeanlæg, brugsvand, EL samt balanceret ventilationsanlæg i nyt ventilations-/teknikhus på tag. Alle dræn-og kloakledninger blev udskiftet, og kældervægge blev fugtsikret og isoleret.
Ydermere blev friarealer fornyet med forbedret tilgængelighed og ophold, legearealer, veje, stier og belysning.

Involverede fag: nedbryder, stillads/overdækning, jord/kloak, anlæg inkl. asfalt, murer inkl. porebeton og beton, kon. stål, tømrer inkl. tagdækker, blik, fugefirma, gulve og inventar, VVS, ventilation, EL, maler inkl. rengøring, alufacader, elevator, isolatør samt hulboring.

Opførelsesår
1. januar 2013 - 1. januar 2014
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
kr. 72.087.687,- ekskl. moms
Bruttoareal
8.670 m2 ca.
Bygherre
Boligkontoret Fredericia
Rådgiver
Rambøll
Arkitekter
Aarhus Arkitekterne A/S, SAHL Arkitekter A/S, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue