Sønderparken afd. 406

Renovering af to boligblokke og ombygning af en blok for forbedret tilgængelighed, med i alt 108 lejligheder.
Én blok blev ombygget til forbedret tilgængelighed med komplet ny indretning samt elevator i opgang. Bl. a. blev altaner inddraget i stuen, nye altaner blev etableret, og der blev opsat nye lette facader på altansiden.
Alle blokke fik nye sandwichelementer med facademurstensskaller på indgangssiden og gavle. Tagene blev renoveret med ny isolering og tagpap. Nyt køkken og bad samt fornyede installationer i såvel bolig som terræn, herunder varmeanlæg, brugsvand, EL samt balanceret ventilationsanlæg i ny ventilations-/teknikhus på tag.
Alle drænledninger og udvendige kloakledninger blev udskiftet, og kældervægge blev fugtsikret og isoleret. Ligeledes blev der etableret udhæng og ventilationshus. Friarealer omkring boligblokkene blev fornyet med hensyn til forbedret tilgængelighed, ophold, legearelaer, veje, stier og belysning.
Involverede fag: nedbryder, stillads, jord/kloak, anlæg inkl. asfalt, murer inkl. porebeton og beton, betonelementer, terrazzo, kon. stål, tømrer inkl. tagdækker, blik, fugefirma, gulve og inventar, VVS, ventilation, EL, maler inkl. rengøring, alufacader, elevator og isolatør.

Opførelsesår
1. oktober 2015 - 3. november 2016
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
93.964.537,- ekskl. moms
Bruttoareal
8.640 m2 ca.
Bygherre
Boligkontoret Fredericia
Ingeniør/rådgiver
Rambøll Danmark A/S
Arkitekter
Aarhus Arkitekterne, SAHL Arkitekter, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue