Korskærparken afd. 214

Denne hovedentreprise omhandler renovering af seks boligblokke, med et samlet antal lejligheder på 172 stk.
Friarealer omkring boligblokkene fornyes med henblik på forbedret tilgængelighed; ophold, legearealer, veje, stier og belysning. Installationer fornyes i såvel boliger som i terræn, herunder varmeanlæg, brugsvand og EL samt balanceret ventilationsanlæg. Alle drænledninger og indvendige kloakledninger udskiftes, og kældervægge fugtsikres og isoleres.
Altanpartier udskiftes, gavle og tag renoveres, og der etableres udhæng og ventilationshus på taget.

Opførelsesår
2016 - 2018
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
94.222,101,- eks. moms
Størrelse i m2
ca. 13.000 m2 bolig
Bygherre
Boligkontoret Fredericia
Bygherrekontakt
Jørn Brynaa. E-mail: jb@boligfa.dk. Tlf.: 7522 1221
Ingeniør/rådgiver
Rambøll Danmark a/s
Arkitekter
Aarhus Arkitekterne a/s; SAHL Arkitekter; Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue