Korskærparken afd. 10

Boli.nu afd. 10 er en del af boligområdet i Korskærparken, som indgår i den kendte montageplan Boligforeningernes Etagetypehuse. Afdelingen består af 21 opgange fordelt på 7 ens boligblokke, med i alt 238 lejligheder, som oprindeligt e ropført i 1969 - 1970.
Med Egil Rasmussen som hovedentreprenør er afdelingen blevet renoveret, moderniseret og ombygget. I den store entreprise indgik bl.a. fornyelse af friarealer omkring boligblokkene med henblik på forbedret tilgængelighed, og ligeledes fornyelse af opholds- og legearealer, veje, stier og belysning.
Af de 7 boligblokke er 2 med i alt 64 lejligheder blevet ombygget til forbedret tilgængelighed i.h.t. BR10, med ny indretning af lejlighederne samt elevator til hver opgang. Endvidere er køkken og bad blevet renoveret.
5 blokke er blevet renoveret mhp. fornyede installationer, herunder ventilation, VVS og EL. Installationer er blevet fornyet i såvel boliger son terræn. Alle drænledninger og indvendige kloakledninger er blevet udskiftet, og kældervægge er blevet fugtsikret og isoleret. 
Alle facader er blevet udskiftet med nye, lette facadeplader.

Involverede fag: nedbryder, jord/kloak, anlæg, beton, murer, tømrer, gulv, blik, tagdækker, fugefirma, nedbryder, smed, glas/alu, terrazzo, stillads, EL, VVS, teknisk isolering, ventilation, CTS styring, inventar, maler, rengøring, elevator.

Opførelsesperiode
1. april 2015 - 1. maj 2017
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
153.147.454,-eks. moms
Bruttoareal
16.619 m2
Bygherre
Boli.nu
Ingeniør/rådgiver
Rambøll
Arkitekt
Aarhus Arkitekterne; SAHL Arkitekter; Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue; DAI arkitekter ingeniører