Korskærparken afd. 10

Boli.nu afd. 10 er en del af boligområdet i Korskærparken, som indgår i den kendte montageplan Boligforeningernes Etagetypehuse. Afdelingen består af 21 opgange fordelt på 7 ens boligblokke med hver 3 opgange, med i alt 238 lejligheder, som oprindeligt er opført i 1969 - 1970.
Med Egil Rasmussen som hovedentreprenør er afdelingen blevet renoveret, moderniseret og ombygget. Bad og køkken fik ny placering, altaner blev lagt til stuen, og nye altaner blev etableret. Den store ombygning omfattede også nyt køkken- og badinventar og nye installationer (VVS, EL samt kloak).
Fem blokke med i alt 174 lejemål fik ny indretning i entré med installationsskakt, nyt køkken- og badinventar, samt nye installationer (VVS, EL og kloak).
På alle blokke blev kældervægge fugtsikret og isoleret. Facaderne blev udskiftet med nye lette facader, og friarealerne - dvs. opholds- og legearealer, veje og stier omkring blokkene - blev fornyet mhp. forbedret tilgængelighed. Ydermere blev belysning, drænledninger, kloak og øvrige installationer i jord udskiftet.

Involverede fag: nedbryder, stillads, jord/kloak, anlæg inkl. asfalt, murer inkl. porebeton og beton, betonelementer, terrazzo, kon. stål, tømrer inkl. fugefirma, gulve og inventar, VVS, ventilation inkl. teknisk isolering, EL, maler inkl. rengøring, alufacader, elevator samt CTS styring.

Opførelsesperiode
1. april 2015 - 1. maj 2017
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
153.147.454,-eks. moms
Bruttoareal
16.619 m2
Bygherre
Boli.nu
Ingeniør/rådgiver
Rambøll
Arkitekt
Aarhus Arkitekterne; SAHL Arkitekter; Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue; DAI arkitekter ingeniører