Sønderparken afd. 406

Renovering af to boligblokke og ombygning af 1 eksisterende boligblok, med et samlet antal lejligheder på 108 stk, hver på gennemsnitligt ca. 80 m2.

Friarealer omkring boligblokkene blev fornyet med hensyn til forbedret tilgængelighed, ophold, legearealer, veje, stier og belysning. Blok 4 blev ombygget til  forbedret tilgængelighed, med komplet ny indretning af lejligheder samt elevator til hver opgang. I alle blokke renoveredes køkken og bad.
Desuden fornyedes installationer i såvel boliger som terræn, herunder varmeanlæg, brugsvand og EL samt balanceret ventilationsanlæg. Alle drænledninger og indvendige kloakledninger blev udskiftet, og kældervægge blev fugtsikret og isoleret.
Ydermere blev facader og tag renoveret, ligesom der også blev etableret udhæng og ventilationshus. 

Involverede fag: jord/kloak, anlæg, murer, tømrer, gulv, blik, tagdækker, fugefirma, nedbryder, smed, glas/alu, terrazzo, stillads, betonelementer, EL, VVS, ventilation, isolatør, inventar, CTS, maler, rengøring, elevator.
 

Opførelsesår
2015 - 3. november 2016
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
93.964.537,- ekskl. moms
Bruttoareal
8.640 m2 ca.
Bygherre
Boligkontoret Fredericia
Ingeniør/rådgiver
Rambøll Danmark A/S
Arkitekter
Aarhus Arkitekterne, SAHL Arkitekter, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue