Ålegården, Kolding - Totalentreprise

Egil Rasmussen ydelser: Projektering af myndigheds- og udførelsesprojekt; kontrahering med UE; byggeledelse og tilsyn, sikkerhed og sundhed.
Med baggrund i et ønske om at samle forvaltningsfunktionerne under samme tag har Kolding Kommune købt Ålegården 2-4, det tidligere VUC. Byggeriet blev netop opført som en undervisningsbygning, og Kolding Kommune ønsker at omdanne denne til adminstrative formål. 
Den primære del af Ålegården 2-4 er opført i 1997 og bygget sammen med en 3 etagers ejendom fra 1925, der oprindeligt lå på grunden. Det arkitektoniske oplæg er at skabe et interessant miljø, der bedst muligt tilgodeser medarbejdernes arbejdsmiljø, under hensyntagen til bygningens eksisterende konstruktive principper.
Mange af de oprindelige lokalerne var udformet til under-visningsbrug og har derfor en regulær form, men ofte også en stor dybde og dermed en reduceret mængde dagslys.
Administrative arbejdspladser fordrer god adgang til dagslys, hvilket begrænser anvendeligheden af dybe rum. Derfor er der i projektet indarbejdet såkaldte "kerner", der
udnytter de mørkere arealer til birum som f.eks, depoter, printerrum, mødelokaler og stillerum, mens 
facadearealer udnyttes til arbejdspladser. Kernerne udgør de nye elementer i bygningen og farvesættes udvalgte steder, hvilket giver projektet identitet og giver de lyse lokaler et modspil.
Ydermere indrettes en del af bygningen som klinikker, hvor borger, der modtager behandling, har deres daglige gang. Dermed er en del af bygningen åben for offentligheden og indrettet med blik for dette.
Referencens relevans:
- Viser erfaring med transformation af eksisterende         bygninger
- Fleksibelt byggeri, med mange funktioner, herunder   adgang for borgere
- Renovering mhp. genanvendelse af materialer
- Projektering og projektledelse af renovering i   totalentreprise
- Opgradering af tekniske installationer til optimeret drift
  

Opførelsesår
17. marts 2022 - 5. april 2023
Entrepriseform
Totalentreprise
Bruttoareal
7700 m2
Entreprisesum
36.000.000,- eks. moms
Bygherre
Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen
Bygherrekontakt
Karsten Rosenlund Aagaard. E-mail: karaa@kolding.dk. Tlf.: 40495885
Arkitekt
Tegnestuen Mejeriet A/S, Kolding
Ingeniør
Artelia, Fredericia, tidl. MOE