Ullerup Bæk Skole Skolesvinget

I denne entreprise har Egil Rasmussen A/S opført en ny tilbygning på ca. 500 m2. Bygningen er opført i stålkonstruktion, stål trapeztag med isolering, tagpap og træelement-facader beklædt med kompakt laminatplader og kompositlister i genbrugsmaterialer udvendigt.

Indvendigt i den nye bygning, som indeholder nye klasseværelser, musiklokale og fællesområde, er der bl.a. opsat mobilvægge og etableret sceneområde samt forsamlingstrapper.
Yderligere er de eksisterende lokaler blevet renoveret med nye facadedøre, vinduer, nedhængte akustiklofter, indvendige døre og glasvægge m.v., så klasse og faglokaler fremstår nutidige og med forbedret indeklima.

Både tilbygning og renovering af skolen er udført med hensyntagen til, at skolen har udført undervisning under byggeriet.

Involverede fag: tømrer (Egil Rasmussen egenproduktion), blik, tag, stål, solafskærmning/screens.

Opførelsesår
4. juli 2022 - 1. aug. 2022
Entrepriseform
Storentreprise
Bruttoareal
2800 m2
Entreprisesum
9.374.000,- eks. moms
Bygherre
Fredericia Kommune
Bygherrekontakt
Mai Britt Rauff. E-mail: mai-britt.rauff@fredericia.dk. Tlf.: 20983370
Arkitekt
Vallentin Haugland
Ingeniør
Sweco