Hospitalsenheden Horsens - Renovering af HEH-Højhuset

Egil Rasmussen ydelser: byggeledelse, tidsstyring, udførelse, tømrerydelser (egenproduktion), byggepladsstyring
For Region Midtjylland udfører Egil Rasmussen a/s renovering af Hospitalenheden Horsens' HEH-Højhuset.
I storentreprise udføres renovering af facaden (E03). Denne del omfatter udskiftning og isolering af facader inkl. vinduer, døre, porte og facadebeklædning på Bygning 5, samt etablering af nyt teknikhus på P8.
Mellem Wicotek  Kirkebjerg a/s og Egil Rasmussen a/s er desuden indgået en aftale omkring udførelsen af teknik-, kompletterings- og byggepladsdelen (E02); Egil Rasmussen a/s står for kompletterings- og byggepladsdelen, samt tidsstyring.
Kompletteringsarbejderne omfatter lette indvendige gipspladevægge, porte, døre og lofter, slidlag, gulvbelægninger samt flise- og klinkearbejder.
 
Ydermere også etablering af fast inventar og udførelse af malerarbejder m.m.
Projektet er opdelt i tre etaper:
Etape 1: P6 - P8 (P8 er ny etage; P7 skal ikke have skiftet facade)
Etape 2: P3 - P5
Etape 3: P0 - P2
Nyt tagteknikhus P8 er på ca. 1000 m2.
Øvrige etager er ca. 2000 m2 pr. etage.
Referencens relevans:
- viser erfaring med udførelse af sundhedsbyggeri
- viser erfaring med styring af sundhedsbyggeri med entreprisesum, der er sammenlignelig med den anslåede værdi på den udbudte opgave

Opførelsesår
4. nov. 2019 - feb. 2024 (pågår)
Entrepriseform
Storentreprise
Bruttoareal
17000 M2 ca.
Entreprisesum
65.64.921,- ekskl. moms
Bygherre
Region Midtjylland/Wicotec Kirkebjerg a/s
Ingeniør
COWI A/S
Arkitekt
FRIIS & MOLTKE A/S
Bygherrekontakt
Daniel Ravn. E-mail: danrav@rm.dk. Tlf.: 51626060 (Region Midtjylland)