Kolding HF & VUC

Som hovedentreprenør har Egil Rasmussen stået for MgO renoveringen af Kolding HF & VUC.
Renveringen omfatter udskiftning af samtlige chloridholdige MgO-vindspærrerplader samt udbedring af alle følgeskader.
MgO-pladerne blev udskiftet med fibergipsplader, inkl. alle profillister ved samlinger.
Konstruktionsdele, isolering m.v. omkring MgO-plader med fugtskader eller forhøjet indhold af chlorid blev udskiftet, og skadet el-materiel blev enten restaureret eller udskiftet.
I forbindelse med renoveringsarbejdet blev de fine facadeplader desuden omhyggeligt taget ned, nummereret, rengjort og opsat igen - i denne proces måtte kun ganske få facadeplader erstattes med nye.

Involverede fag: tømrer (Egil Rasmussen egenproduktion), murer, EL, blik, nedbryder, tag.
 

Opførelsesår
Juli 2018 - aug. 2019
Entrepriseform
Hovedentreprise
Bruttoareal
4500 m2
Entreprisesum
11.067.000,- ekskl. moms
Bygherre
Kolding HF & VUC
Ingeniør
Rambøll
Bygherrekontakt
Verner Rylander; Morten Weimar-Sørensen. Mail: vr@koldinghfogvuc.dk