Healthcare - besøgscenter

Egil Rasmussen ydelser: projekteringsledelse, projektledelse, byggeledelse, AMK P+B, alle tømrerydelser (egenproduktion)
Projektet omfatter om- og tilbygning af dele af bygningen på Forskerparken 10G. Nybygningen omfatter tilbygning af vindfang på 36 m2 med alu glaspartier samt flytning af et cykelskur med plads til 25 cykler.
Derudover er der blevet udført ombygningsarbejder i eksisterende bygning (hal) svarende til ca. 240 m2 i stueplan og tilsvarende areal på 1. sal, hvor der i arealet indgår en cirkulær åbning i etagedækket med en radius på 315 cm. I stueplan er der blevet etableret nyt etagedæk, gipsvægge med dobbeltdør mod eksisterende hal, 127 m2 showroom med et Ø6300 reol-arrangement som omdrejningspunkt, der forbinder stueplan med 1. sal. Ydermere blev der etableret et teknikrum, rengøringsrum, anretterkøkken, garderobe med adgang til 2 toiletter samt trapperum med ståltrappe med epoxybelægnig til 1. sal. 
På 1. sal er der efter ombygningen etableret trapperum
fra stueplan, printer/kaffeniche, 4 kontorer samt frokost- og
møderum - alt sammen indrettet med et 58 m2 flowareal, hvor det store runde reolarrangement med udgangspunkt fra stueplan er centrum i rummet. Herover er etableret et Ø6300 mm stort oplukkeligt tagvindue. 
Referencens relevans:
- viser erfaring med ledelse i alle faser på sundhedsbyggeri i totalentreprise
- viser erfaring med tæt samarb. med arkitekter og ingeniør 
- viser erfaring med udførelse af sundhedsbyggeri
- viser erfaring med byggeledelse, samt med AMK (P) + (B)
- referencen er et eksempel på vores tilstedeværelse og samarbejdsrelationer på Fyn

Opførelsesår
12. dec. 2019 - 1. sep. 2020
Entrepriseform
Totalentreprise
Entreprisesum
6.500.000,-
Bruttoareal
500 m2
Bygherre
Healthcare
Arkitekt
CF Møller
Ingeniør
Ingeniørgruppen Varde
Bygherrekontakt
Hans Erik Henriksen. E-mail: heh@hcd.dk. Tlf.: 3045 6735