Borgernes Hus

I hovedentreprise har Egil Rasmussen forestået etableringen af Borgernes Hus i Odense Banegårdscenter.
Projektet omhandler grundarbejder samt alle arbejder i forbindelse med byggeriet til færdig bygning, klar til indflytning.
De eksiterende bygninger blev renoveret efter reglerne Bygningsreglementet 2015 og skulle opføres i.h.t. Odense kommunes krav til miljøvenligt byggeri. Ydermere skulle byggearbejder planlægges og udføres under hensyntagen til bibliotekets drift.
Ombygningen omfatter ca. 6.500 m2 etageareal og danner den fælles ramme for Hovedbibliotek, Musikbibliotek, Borgerservice, Center for Civilsamfund og Frivillighedscenter Odense m. fl..
Den eksisterende bygning bestod af fuld kælder og bygning i fem etager. Ombygningen omfatter kælder, stue, 1. sal, 2. sal og 3. sal, dog ikke i fuldt omfang. Bygningen var under renoveringen i drift i flere områder.
Sydfacaden blev renoveret i den østlige ende, og denne del blev udført under facadeprojekt.

Involverede fag: tømrer (Egil Rasmussen egenproduktion), murer, VVS, EL, blik, beton, nedbryder, glas alu facader, skydedørsautomatik.

Opførelsesår
01. marts 2017 - 1. december 2017
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
7.726.050,- eks. moms
Bruttoareal
6.500 m2 ca.
Bygherre
Odense Kommune
Arkitekt
AI A/S
Ingeniør
Henry Jensen A/S