Boligselskabet af 1943, Vojens - Afd. 6, Afd. 7 og Afd. 8

Egil Rasmussen ydelser: denne byggesag vedrører renovering og ombygning af almene boliger samt udskiftning af klimaskærm. Egil Rasmussen stod for byggeledelse, miljøsanering, byggepladsstyring, arbejdsmiljø (B), håndtering af kommunikation til og fra beboerne, samt opfølgning.

Egil Rasmussen har stået i spidsen for udførelsesfasen på denne sag, som omfatter renovering og ombygning af i alt 104 almene boliger samt udskiftning af klimaskærm i Vojens. 
Projektet er udført i hovedentreprise og omfatter ombygning af 42 lejligheder til tilgængelighed (TG-boliger), renovering af 62 lejligheder med nyt køkken og nyt bad (KB-boliger) samt etablering af decentral, balanceret ventilation i alle boliger.
Ydermere er der sket udskiftning af klimaskærm - facader, tag, vinduer - på alle bygninger. På TG-boliger er der desuden udført nye tilgængelige altaner, og udvendigt er der lavet niveaufrie adgangsveje til tilgængelige opgange.

Forud for påbegyndelse af byggeriet deltog Egil Rasmussens byggeledelse på beboer- og opgangsmøder og stod ifm. udførelsen bl.a. for beboeradviseringer og koordinering af adgange. På denne sag var bygherres viceværter ikke til rådighed ifm. renoveringen, istedet håndterede Egil Rasmussen den daglige kommunikation til og fra beboerne. På pladsen havde Egil Rasmussen 'åben skurvogn', hvorved beboerne havde nem adgang til dialog, ligesom deres spørgsmål eller frustrationer blev taget i opløbet, til gavn for bygherre og rådgiver.

Opførelsesår
5. august 2019 - 3. maj 2021
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
79.602.150,- ekskl. moms
Bruttoareal
9180 m2
Bygherre
Boligselskabet af 1943
Arkitekt
Tegnestuen Mejeriet
Ingeniør
Rambøll