Boligselskabet af 1943, Vojens - Afd. 6, Afd. 7 og Afd. 8

Egil Rasmussen ydelser: byggeledelse, miljøsanering, byggepladsstyring, arbejdsmiljø (B), håndtering af kommunikation til og fra beboerne, samt opfølgning.

I hovedentreprise har Egil Rasmussen stået i spidsen for renovering og ombygning af i alt 104 almene boliger samt udskiftning af klimaskærm. Klimaskærmen har gennemgået en stor energioptimering. Tagrenovering hvor tagplader blev skiftet, isolering af loftrum, teglfacaden blev skiftet incl. udstøbning af sokkel for at gøre plads til mere isolering, vinduer med 3 lagsglas.
Indv. omfatter ombygning af 42 lejligheder til tilgængelighed (TG-boliger), renovering af 62 lejligheder. Ens for alle lejligheder kan nævnes nyt køkken og bad (KB-boliger) samt etablering af decentralt, balanceret ventilation i alle boliger. Ifm. ombygning af TG-boliger fik disse endvidere nye gulve, afsluttet med malerbehandling. Udvendigt er udført niveaufrie adgangsveje.
I TG-boliger var beboerne af gode grunde fraflyttet. Men i KB-boliger var beboerne fraflyttet 1 uge, mens asbestnedbrydning foregik. Under alt øvrigt arbejde var beboerne tilbage i lejlighederne og havde fået stillet badvogne og køkkenvogn til rådighed. Egil Rasmussens byggeledelse stod for opgangsmøder, hvor de gennemgik byggeplanen, fraflytnings plan. Beboerne havde til enhver tid adgang til byggeledelsens skurvogn, såfremt der opstod spørgsmål.

Involverede fag: tømrer (Egil Rasmussen egenproduktion), murer, VVS, ventilation, EL, blik, jord, beton, kloak, nedbryder, tag, stål, maler, anlæg, elevator, inventar, betonelementer.

Opførelsesår
5. august 2019 - 3. maj 2021
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
79.602.150,- ekskl. moms
Bruttoareal
9180 m2
Bygherre
Boligselskabet af 1943
Arkitekt
Tegnestuen Mejeriet
Ingeniør
Rambøll