Vesterport AAB afd. 06

Bebyggelsen består af fire sammenbyggede bygninger, der tilsammen udgør en traditionel boligkarré i fem etageraf typen "kasernebyggeri". Den omfatter før renvering og ombygning 22 opgange med i alt 210 boliger og 9 erhvervslejemål.
Bruttoetagearealet for boligerne udgør i .h.t. helhedsplanen ca. 14.375 m2, og for erhvervslejemålene ca. 830 m2.
Efter renoveringen rummer bebyggelsen 180 boliger, idet 30 af de eksisterende nedlægges.

1/3 af boligerne blevet moderniseret og renoveret inden for de bestående arealmæssige rammer/lejlighedsskel.
1/3 af boligerne er blevet moderniseret, renoveret og ombygget. Her er boligernes arealmæssige rammer blevet ændret.
1/3 af boligerne er blevet tikgængelighedsrenoveret. Der er blevet indbygget elevatorer samt sikret venderadier og adkomstmuligheder for kørestolsbrugere, fra gadeplan og rundt i boligen.

I samtlige boliger og bygninger er desuden følgende renoveringer blevet udført:
badeværelser flyttet og ombygget, køkkener flyttet og ombygget, nye altaner etableret, alle opgange moderniseret og renoveret, ventilation med varmegenvinding installeret, EL-, afløbs-, vand- og varmeinstallationer fornyet, vinduer monteret, facader renoveret med efterisolering og skalmur.
Involverede fag: tømrer, murer, VVS, ventilation, EL, blik, jord, beton, kloak, nedbryder, tag, stål, maler, elevator.

Opførelsesår
1. aug. 2016 - 18. feb. 2020
Entrepriseform
Fagentreprise
Bruttoareal
15.205 m2 ca.
Entreprisesum
40.583.984,- ekskl. moms
Bygherre
AAB Horsens
Arkitekt
Ginnerup Arkitekter
Ingeniør
Rambøll
Bygherrekontakt
Frank Brunhøj