Overmarksgården i Kolding

Overmarksgården er et hjem for socialt udsatte og hjemløse, med 40 døgnpladser og 4 herbergspladser.
Efter en brand opstået i tagetagen, har Egil Rasmussen stået for genopførelse/renovering af bygningen i hovedentreprise.

Arbejdet bestod i genetablering af 14 værelser fordelt på stueplan, 1. og 2. sal. Dette omfattede alt lige fra vægge (stållægter, Fermacell plader), lofter, gulve og døre til gerigter, fodlister samt malerarbejder. Ydermere blev også EL-, vand- og varmeinstallationer udskiftet.
På 1. sal blev der desuden etableret et nyt badeværelse i eksisterende køkken.
Udover genopførelse af 2. sal - tagetagen - blev der hér også  opført en delvis ny tagkonstruktion, omfattende alt lige fra spær til undertag til tagstensisolering.
I kælderen udførtes mindre tilpasninger til nye installationer.

Bygningen var overdækket under hele genopførelsen/renovringen, ligesom den også var delvist beboet, hvilket forløb uden problemer.

Opførelsesår
Jan. 2019 - juli 2019
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
5.440.000,- ekskl. moms
Bruttoareal
350 m2 ca.
Bygherre
Kolding Kommune
Bygherrekontakt
Marcel Nielsen. E-mail: marcn@kolding.dk. Tlf.: 79794864