Låddenhøj, Aktivitets- og samværstilbud

Denne entreprise blev udbudt som totalentreprise, og som totalentreprenør har Egil Rasmussen ombygget i alt ca. 1800 m2 institutionelt byggeri, så beboerne i Handicapcenter Storebælts afdeling Låddenhøj i Nyborg efter ombygningen har fået mulighed for at opholde sig i et varieret byggeri, hvor de kan vælge ud fra individuelle behov.

Eksisterende forhold bestod af fire bygninger (D, A, B og C).
Bygning D og A renoveredes - i alt ca. 1200 m2. Denne del af projektet omhandler optimering af lydforhold, wellness og personaleafsnit, samt tagudskiftning, ny stern og gavlbeklædning.
Bygning B og C blev ifm. ombygningen nedrevet - i alt ca. 800 m2. Bygningerne indeholdt bly og asbest.
Derudover tilbyggedes ny bygning E - ialt ca. 600 m2, med opholdsrum, møderum og badeværelser.
Ydermere udførtes følgende ifm. områdets udearealer: udskiftning af belægninger på p-pladser, cykelskur, aktivitetsplads samt diverse stisystemer og terrasser.
Som totalentreprenør har Egil Rasmussen været ansvarlig for og styret/koordineret hele projekteringen samt udførelsen af projektet.
 

Opførelsesår
1. nov. 2019 - 1. nov. 2020
Entrepriseform
Totalentreprise
Bruttoareal
1800 m2
Entreprisesum
23.700.000,- ekskl. moms
Bygherre
Region Syddanmark
Arkitekt
Vallentin Haugland
Ingeniør
MOE