Låddenhøj, Aktivitets- og samværstilbud

I totalentreprise ombygger Egil Rasmussen i alt ca. 1800 m2 institutionelt byggeri, så beboerne i Handicapcenter Storebælts afdeling Låddenhøj i Nyborg efter ombygningen får mulighed for at opholde sig i et varieret byggeri, hvor de kan vælge ud fra individuelle behov.

Eksisterende forhold består af fire bygninger (D, A, B og C).
Bygning D og A renoveres - i alt ca. 1200 m2. Denne del af projektet omhandler optimering af lydforhold, wellness og personaleafsnit, samt tagudskiftning, ny stern og gavlbeklædning.

Bygning B og C nedrives - i alt ca. 800 m2. Bygningerne indeholder bly og asbest.

Derudover tilbygges ny bygning E - ialt ca. 600 m2, med opholdsrum, møderum og badeværelser.

Ydermere udføres følgende ifm. områdets udearealer: udskiftning af belægninger på p-pladser, cykelskur, aktivitetsplads samt diverse stisystemer og terrasser.
 

Opførelsesår
1. nov. 2019 - 1. nov. 2020
Entrepriseform
Totalentreprise
Bruttoareal
1800 m2
Entreprisesum
17.240.000,-
Bygherre
Region Syddanmark
Arkitekt
Vallentin Haugland
Ingeniør
MOE