Boligforeningen 10 marts 1943 - Afd. 1 Dybbølvej

Egil Rasmussen ydelser: byggeplads, styring af egenproduktion samt underentrepriser, beboerhåndtering og varslinger, arbejdsmiljøkoordinator (B) / afholdelse af rundering og sikkerhedsmøder, afholdelse af byggemøder, styring af tidsplan.

Denne omfattende hovedentreprise omhandler renovering af 105 lejligheder, hvoraf ni er blevet ombygget til tilgængelige boliger med etablering af nyt elevatortårn samt svalegang. De ni tilgængelige boliger er blevet totalrenoveret, de øvrige boliger delvist.
Den indvendige renovering omhandler i hovedtræk nye badeværelser og køkkener samt etablering af ventilationsanlæg. I alle tagetager er etableret loft med synlige spær til kip og ovenlysvinduer.
Den udvendige renovering omhandler i hovedtræk nyt tag og nye kviste, omfugning af facader samt nye vinduer og døre. 
Desuden er udearealerne blevet istandsat med nye cykelskure, legeplads, belægningsarbejder, beplantning etc.

Involverede fag: tømrer (Egil Rasmussen egenproduktion), murer, VVS, ventilation, EL, blik, jord, beton, kloak, nedbryder, tag, stål, maler, anlæg, elevator.

Opførelsesår
1. september 2017 - 1. december 2019
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
63.847.000,- ekskl. moms
Bygherre
Boligforeningen 10 marts 1943
Arkitekt
P+P Arkitekter, Århus
Ingeniør
Niras A/S (Århus)