Nørreboparken afd. 08

På Nørremarken i Vejle har Egil Rasmussen for boligforeningen ØsterBo udskiftet 2400 m2 tegl på fire boligblokke, 2000 m2 skifertag på otte to-families-huse, samt facade/kælderdøre og vinduer.
Arbejdet omfattede opstilling af stilladser med overdækninger, nedbrydning af tag, fjernelse af gammel isolering, nedbrydning af gamle altaner i gavlene, og miljøsanering efter gammelt skifertag. 
Ydermere er der foretaget opretning og forstærkning af eksisterende spær, isolering, montering af tagbrædder og tagpapundertag, lægter m.m.. Desuden er eksisterende kviste blevet renoveret med Kingsplan isolering og ny vindspærrer, ligesom der er blevet monteret nye tagvinduer samt øvrige vinduer inkl. lysninger og granitbundstykker. 
Endeligt også nye tagrender og nedløb, inddækning af teknikskorstene samt lægning af naturskifer og tegltag.

Involverede fag er tømrer (egenproduktion), murer, blik, nedbryder, tag, maler og stillads.

Opførelsesår
1. januar 2018 - 1. november 2018
Entrepriseform
Fagentreprise
Bruttoareal
-
Entreprisesum
15.806.892,- ekskl. moms
Bygherre
ØsterBo
Ingeniør
Cowi
Arkitekt
Ravn