Udsigten i Skærbæk

Egil Rasmussen ydelser: byggeledelse, udførelse, AMK (B), tømrerydelser (egenproduktion)
Byggeriet omfatter etablering af seks nye bæredygtige punkthuse med hver 10 lejligheder i Skærbæk, Fredericia.
De seks punkthuse er identiske i forhold til konstruktions-bygningen og indretning. Punkthusene er vinklet forskelligt på byggegrunden således, at alle lejlighederne får glæde af dagslyset. Størrelsen på den nyudstykkede byggegrund er ca. 3 hektar, og den er beliggende på Langelandsvej 20 - 30 i Skærbæk, Fredericia Kommune.
Punkthusene er opført som tre etagers byggeri, som er fordelt på hhv. stueetage og 1. sal med 4 lejligheder og 2. sal med to lejligheder og en tagterrasse. Alle lejligheder har fået egen terrasse eller altan.
Der er blevet etableret depotrum og cykelskur, som er placeret i selvstændigt bygningsværk. Der er adgang til de forskellige lejligheder fra mellemgangen i stueetagen samt via enten den
indvendige trappe eller elevatoren op til 1. og 2. sal. Desuden
er der etableret ny indkørselsvej fra Langelandsvej og ned langs grunden til bygningerne, ligesom der også er etableret parkeringspladser til beboerne.
Referencens relevans:
- viser erfaring med byggeledelse ifm. nyopførelse af almene boliger
- bæredygtighed i projektet: opført som lavenergi-bebyggelse med 3-lags superlavenergirider; etableret ventilationsanlæg, hvorved inde- og udeluft udnyttes optimalt; opført i lavenergi-klasse 2015; nedgravet affaldssystem ifm. fællesarealer med mulighed for systematisk affaldssortering mhp. minimering af restaffald.

Opførelsesår
15. marts 2018 - 17. september 2019
Entrepriseform
Hovedentreprise
Bruttoareal
5000 m2
Entreprisesum
Kr. 68.400.000,- ekskl. moms
Bygherre
Boli.nu
Ingeniør
D.A.I.
Arkitekt
Link Arkitekt
Bygherrekontakt
Jens Chr. Lübecker. E-mail: jcl@boli.nu. Tlf.: 7622 7010