Hørparken

Egil Rasmussen ydelser: projekteringskoord., udførelse, byggeandragende, byggeledelse, opfølgning og arbejdsmiljøkoordinering P+B, levering af tømrerydelser (egenproduktion)
I totalentreprisen blev tre klynger med hver fire blokke, med i alt 111 boliger og et samlet bruttoareal på 9298 m2, opført. Blokkene er i henholdsvis to og tre etager, og byggeriet er udført, så blokkene i tre etager alle indeholder lejligheder i to plan med sammenhængende 1. og 2. sal. Der er desuden tale om et visuelt stærkt byggeri, idet projektet er udført med tegl som udvendig facade i et let konstruktionssystem og med træelementer for både facade, tag og dæk. Alle elementerne er træelementer fra Taasinge Elementer. På projektet er der med denne nye byggeteknik bl.a. øget fokus på lyd, damptæthed og fugt, og en ekstern akustiker var tilknyttet projektet.
Projektet er gennemført med en usædvanligt stram tidsplan,
hvilket stillede særligt store krav til totalentreprenørens planlægning, styring, koordinering og kommunikation i projektet. 
Referencens relevans:
- viser erfaring med ledelse af byggeri i TE, i et komplekst projekt med store krav til planlægning, styring og koordinering i såvel projekterings- som udførelsesfase
- bæredygtighed indgår i projektet: brug af præfabrikerede elementer såsom fx alle bag- og skillevægge, tag og etagedæk, badekabiner m.v.
- eksempel på samarbejde mellem Egil Rasmussen og Vallentin Haugland

 

Opførelsesår
1. maj 2018 - 1. juli 2019
Entrepriseform
Totalentreprise
Bruttoareal
9298 m2
Entreprisesum
103.162.703,- ekskl. moms
Bygherre
Heimstaden Hørparken
Arkitekt
Arkitektfirmaet Vallentin Haugland (ARKVH)
Ingeniør
Ingeniør'ne
Bygherrekontakt
Tom Rasmussen. E-mail: tom.rasmussen@heimstaden.com