Hørparken

I samarbejde med arkitektfirmaet Vallentin Haugland (ARKVH) og Ingeniør'ne vandt Egil Rasmussen totalentreprisekonkurrencen vedr. 111 nye boliger i Kolding, kaldet Hørparken.

Tre klynger med fire blokke
De 111 boliger opføres i tre klynger med fire blokke i hver. Blokkene er i henholdsvis to og tre etager.
Blokkene i tre etager indeholder alle lejligheder i to plan med sammenhængende 1. og 2. sal.

Visuelt stærkt byggeri
Projektet udføres med tegl som udvendig facade i et let konstruktionssystem og med træelementer for både facade, tag og dæk. Alle elementerne er træelementer fra Taasinge Elementer.

Fokusopgaver
På projektet er der med denne nye byggeteknik øget fokus på lyd, damptæthed og fugt. Vi har en ekstern akustiker tilknyttet projektet, ligesom ARKVH har forestået udarbejdelsen af fugtrapporten for projektet.

Opførelsesår
1. maj 2018 - 1. juli 2019
Entrepriseform
Totalentreprise
Bruttoareal
9298 m2
Entreprisesum
103.162.703,-
Bygherre
Heimstaden Hørparken
Arkitekt
Arkitektfirmaet Vallentin Haugland (ARKVH)
Ingeniør
Ingeniør'ne