Fremtidens bæredygtige almene boliger

Egil Rasmussen ydelser: projekteringskoord. og udførelse, byggeandragende, byggeledelse, opfølgning, AMK P+B.
Arkitekttegnet bæredygtigt etagebyggeri, bestående af 35 almene boliger samt fælleshus med tilhørende udenoms-arealer, affaldshåndtering og p-pladser. Området ligger på en lerholdig skråning, hvorfor bygningerne står på ca. 600 betonpæle. Bjælkelag er udført af limtræ, og skelet-konstruktion samt vægge er udført i reglar beklædt med OSB plade og gips. Yderbeklædningen er udført i thermowood; taget er traditionel énsidet taghældning beklædt med tagpap. 'Fremtidens Bæredygtige Almennyttige Boliger' er udført som etagebyggeri med lodret lejlighedsskel. Bygningerne er i to plan og er som oftest sammenbyggede "dobbelthuse" med to boliger i stueetagen og to på 1. sal, fordelt på fire forskellige typer i forskellige størrelser men med ensartet indretningskoncept. På det byggetekniske niveau er der fokus på det sunde indeklima samt visionen for en ny byggeteknik med høj fleksibilitet for fremtidens almene bære-dygtige bolig. Det giver et diffusionsåbent og velfungerende byggeprincip ift. fugthåndtering, indeklima og luftkvalitet. Boligerne opfylder BR15 uden aktive tiltag.
Referencens relevans:
- viser erfaring som TE, vedr. nyopførelse
- er sammenlignelig med den udbudte sag bl.a. mht. omfang,  entreprisesum, entreprisform etc.
- viser erfaring med udførelse af bæredygtigt byggeri, i TE
- bæredygtighed indgår i projektet: organiske/genanvendelige materialer udgør ca. 85 %; anvendelse af Thermowood /FSC certificeret træ; ej anvendt dampspærrer.

Opførelsesår
01. oktober 2017 - 2. januar 2019
Entrepriseform
Totalentreprise
Bruttoareal i m2
3500
Entreprisesum
45.107.473,- ekskl. moms
Bygherre
Lejerbo Kolding / Horsens, afd. 955-0
Arkitekt
DISSING + WEITLING Architecture a/s
Ingeniør
Wissenberg A/S
Bygherrekontakt
Bent Jakobsen. E-mail: bj@lejerbo-kolding.dk. Tlf.: 4033 4309.