Christiansfeld sundhedshus

Egil Rasmussen ydelser: byggeledelse, styring, udførelse, AMK (B), tømrerydelser (egenproduktion)
Bygningen udføres som længehus i 1 etage med udnyttet tagetage. Facade udføres i gule mursten og i glat murværk med simpel gesims med underliggende standerskifte i to skifter, samt et bånd i standerskifte ved sokkel. Mod syd beklædes dele af gavlen med klassisk træbeklædning i varmebehandlet fyr i listedækning, med sprækker/afstande i beklædningen, der lader lys og indsyn ind til den bagvedliggende udvendige flugtvejstrappe. Vinduer udføres i træ/alu, og indv. døre udføres som trædøre i eg. Tag udføres i røde uglasserede vingetegl. Taget komplimenteres af store simple kviste, der udføres med træ/alu vinduer. På flunker  udføres samme beklædning som på sydgavlen. Der sikres
tilgængelighed til indgangsdørene inkl. taktile belægninger og ledelinjer. Mod syd etableres et langt skur med fyrretræs-beklædning som øvrige, taget udføres i tagpap. På bagsiden etableres parkeringsareal med belægninger, der tillader nedsivning af vand. Desuden græsarmering, trædesten, græs, bede og træer. 
Referencens relevans:
- viser erfaring med nyopførelse af sundhedshus,
herunder bl.a. byggeledelse, styring, udførelse

Opførelsesår
1. sep. 2021 - 1. juli 2022 (pågår)
Entrepriseform
Hovedentreprise
Bruttoareal
560 m2 ca.
Entreprisesum
10.891.148,- ekskl. moms
Bygherre
Kolding Kommune
Ingeniør
Viggo Madsen
Arkitekt
Erik Arkitekter
Bygherrekontakt
Jakob Revsbeck. E-mail: jakre@kolding.dk. Tlf.: 7979 1614