Krebsehusene

Egil Rasmussen har i storentreprise opført 104 seniorboliger for Esbjerg kommune. Krebsehusene er et trygt og moderne plejehjem for seniorer med særlige behov samt for beboere med demens, i Esbjerg Kommune.

Plejecenteret består af et sammenhængende bygnings-kompleks i hhv. fire og fem etager, samt en delvis parterre/kælderetage.
Byggeriet er opdelt i tre mindre bygningsafsnit, der bindes sammen af en mellembygning. Stueetagen rummer centerets hovedindgang, fælles centerfaciliteter for beboere og lokalområdet, samt personalefaciliteter - bl.a. storkøkken, træningsfaciliteter, aktivitetsrum og lægekonsultation.
Bygningens øvrige etager rummer de 104 boliger, fordelt på fire plan. Boligerne er indrettet handicapvenligt. Alle lejligheder er forsynet med ADK, og på lofter er der monteret lydabsorberende placer.
Boligerne er grupperet omkring fælles spise- og opholdsarealer midt i boenheden, hvorfra der også er udgang til delvist afskærmede fællesaltaner/terrasse.

På hver etage danner de tre bygningsafsnit mindre boenheder til  8-9 beboere. 
De tre boenheder er bundet sammen af fælles trappe og elevatoradgang; køkken og personalefaciliteter er placeret i bygningskompeksets midte.

Storentreprisen omfatter fagene tømrer, tag, gulv, facade, maler og inventar.

Opførelsesår
Jan. 2020 - aug. 2021
Entrepriseform
Storentreprise
Entreprisesum
37.000.000,- ekskl. moms
Bruttoareal
10.000 m2
Bygherre
Esbjerg Kommune
Arkitekt
gpp arkitekter
Ingeniør
Rambøll Danmark A/S