HAB Afd. 58 - Engelparken

Byggesagen omfatter opførelse af 24 nye boliger fordelt på 12 dobbelthuse i to etager, beliggende på en tidligere fabriksgrund. I alt 2640 etagemeter.
Tømrerentreprisen udgøres af flg. arbejder:

C.1 Tømrer-/snedkerarbejdet:
opbygning af tagkonstruktion; kviste; lofter udført med Troldtekt; vinduer og døre; opbygning af Fermacell vægge; lister m.m.

C.2 Tagdækningsarbejdet
tagpap

C.3 Gulvarbejdet inkl. opbygning af betongulve med gulvvarme
opbygning af gulvkonstruktion med isolering, gulvvarme og flydespartling; trægulve

C.4 Inventararbejdet
Køkken; badeværelsesinventar

C.5 Blikarbejde

Opførelsesår
1. jan. 2020 - 1. april 2021
Entrepriseform
Fagentreprise
Bruttoareal
2640 m2
Entreprisesum
11.400.000,- ekskl. moms
Bygherre
Haderslev Almene Boligforening
Arkitekt
Arkitektfirmaet Vallentin Haugland
Ingeniør
Rådgivende Ingeniører F.R.I.