Middelfart Fjernvarme

Egil Rasmussen ydelser: projeketering (lagerbygninger), udførelse, byggeledelse, levering af tømrerydelser (egenproduktion)
Entreprisen vedrørende Middelfart Fjernvarmes nye domicil på Skærgårdsvej 2, 5500 Middelfart, omfatter opførelsen af en administrationsbygning, lagerbygninger og udearealer.
Administrationsbygningen er udført som en traditionel hovedentreprise. 
Den består af stueplan med foyer, kontorlokaler, toiletter, teknikrum og administrationsområde, fordelt på 310 m2. Derudover er der en 1 sal. bestående af kantine, konferencerum, køkken, toiletter samt trappegang, fordelt på 140 m2. 
Lagerbygninger er udført som en totalentreprise, hvor Egil Rasmussen har forestået projekteringen ud fra projekt-
materialets beskrevne forudsætninger, geometrier og funktionskrav. Bygningerne består af 3 stk. sammenhængende halbygninger på 650 m2, indrettet med omklædnings- og toiletfaciliteter. De er udført i bærende stålrammer med ensidig taghældning.
Udenomsarealerne består primært af flisebelægning og græsarealer, omringet af hegn.
Referencens relevans:
- viser erfaring med rollen som totalentreprenør (lagerbygn.)
- Bæredygtighed indgår projektet: anvendelse af genbrugstegl og Sedum
- eksempel på samarbejde mellem Egil Rasmussen og Vallentin Haugland
 

Opførelsesår
20. juli 2020 - 20. april 2021
Entrepriseform
Hoved-/totalentreprise
Bruttoareal
1100 m2
Entreprisesum
13.193.465,- eks. moms
Bygherre
Middelfart Fjernvarme
Arkitekt
Arkitektfirmaet Vallentin Haugland
Ingeniør
MOE
Bygherrekontakt
Jesper Skov. E-mail: js@middelfartfjernvarme.dk. Tlf.: 6441 0342