Låddenhøj, Aktivitets- og samværstilbud

Egil Rasmussen ydelser: projekteringskoord., IKT- ledelse, projektledelse, AMK (P), byggeledelse, AMK (B),  udførelse. 
I totalentreprise har Egil Rasmussen ombygget i alt ca. 1800 m2 institutionelt byggeri, så beboerne i Handicapcenter Storebælts afdeling Låddenhøj i Nyborg efter ombygningen har fået mulighed for at opholde sig i et varieret byggeri, hvor de kan vælge ud fra individuelle behov. Eksisterende forhold bestod af fire bygninger (D, A, B og C). Bygning D og A renoveredes - i alt ca. 1200 m2. Denne del af projektet omhandler optimering af lydforhold, wellness og personaleafsnit, samt tagudskiftning, ny stern og gavlbeklædning. Bygning B og C blev ifm. ombygningen nedrevet - i alt ca. 800 m2. Bygningerne indeholdt bly og asbest. Derudover tilbyggedes ny bygning E - ialt ca. 600 m2, med opholdsrum, møderum og badeværelser. Ydermere udførtes følgende ifm. områdets udearealer: udskiftning af belægninger på p-pladser, cykelskur, aktivitetsplads samt diverse stisystemer og terrasser.
Referencens relevans:
- totalentreprise, der omfatter renovering og tilbygning
- institutionsbyggeri
- koordinering af projektering, herunder AMK P og B
- byggestyring af udførelsesdelen, herunder egenproduktion af tømrer og snedker
 

Opførelsesår
1. nov. 2019 - 1. nov. 2020
Entrepriseform
Totalentreprise
Bruttoareal
1800 m2
Entreprisesum
25.000.000,- ca. ekskl. moms
Bygherre
Region Syddanmark
Arkitekt
Vallentin Haugland. Ingeniør: MOE
Bygherrekontakt
Jane.kjær.johansen@rsyd.dk. Tlf.: 2920 1607.