De Forenede Dampvaskerier

For De Forenede Dampvaskerier i Kolding har Egil Rasmussen i fagentreprise bygget 450 m2 til varemodtagelse og 300 m2 til kemirum, personaletoiletter, beholderrum og kedelrum.
Bygningerne er opført i Paroc-elementer, monteret på stålspær, med ovenlysvinduer og tagpaptag.
Ydermere er ca. 5200 m2 eksisterende fabrik/lager blevet ombygget til produktion og lager, hvor der er blevet skåret huller i betonelementer til nye facadevinduer, opstillet gipsvægge, monteret lydlofter, lavet lysninger i eksisterende ovenlys, monteret brandporte, ledhejseporte og hurtige porte, lavet sluserum ved eksisterende varemodtagelse samt brandinddækkede stålspær og brandlukkede rørgennemføringer.
Udover tømrerfaget har også tag, stål, portmontage, betonskæring og brandisolatør været involveret.

Opførelsesår
1. august 2018 - 22. december 2018
Entrepriseform
Fagentreprise
Bruttoareal
6000 m2
Entreprisesum
5.770.000,- (eks. moms)
Bygherre
De Forenede Dampvaskerier
Arkitekt
OBH
Ingeniør
Ingeniørfirmaet H. E. Skaarup