Økonomi og administration

Leverandørfakturaer

For at vores bogholderi kan sikre korrekt håndtering og rettidig betaling af modtagne fakturaer, er det nødvendigt, at du som leverandør er opmærksom på følgende:

Fakturaen til os skal altid være påført
  • Egil Rasmussens entreprisenummer
  • Egil Rasmussens rekvisitionsnummer / alternativt adressen for arbejdets udførelse; det kan f.eks. være en af vores byggepladser
  • Fulde navn på ordrens kontaktperson hos Egil Rasmussen

Fakturaer til os sendes enkeltvis som PDF fil til faktura@egil-rasmussen.dk. Eventuelle bilag/specifikationer sendes sammen med den respektive faktura som én PDF fil.

Eventuel elektronisk henvendelse vedr. din faktura til os bedes sendt til regnskab@egil-rasmussen.dk.  

Vi forbeholder os retten til at afvise fakturaer, som ikke er påført de ovenfor nævnte informationer.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os direkte - ring på vores hovednummer 7592 1788 eller kontakt en medarbejder i Økonomi og administration.